Seafood Home - produsent og utvikler av marine næringsmidler

I Seafood Home leverer og forsker vi på mat og næringsmidler fra marine miljøer. Herunder fra pigghuder, fisk og skalldyr.

Nyheter

I dag er forskningsprosjektet vi har med SINTEF for første gang omtalt i deres eget bedriftsmagasin/blad Gemini. Der forteller de om bakgrunn og målsetting med prosjektet som har engasjert flere av deres fremste forskere. Les hele saken her

Virksomheten

Per i dag leverer vi råstoff og kosttilskudd basert på sjøpølse gjennom Aminoblue, frossen fisk gjennom Lofotfisk.com, nesedråper gjennom AminoNaNa. I tillegg er vi involvert i et større forskningsprosjekt på Sjøpølse, der vi har gjennom Seafood Home Research AS inngått samarbeid med en rekke meriterte forskere via SINTEF i Trondheim.

Pressemeldinger

Her kommer det løpende informasjon om våre produkter, forskning og utsalg i Norge og resten av verden.